- zhodnocovanie dreveného odpadu drvením na energetickú drevnú štiepku
- služby drvenia dreveného odpadu dodávateľsky

Priemyselným podnikom, živnostníkom, kompostárňam, mestám a obciam ponúkame služby drvenia dreveného materiálu aj na plochách ich vlastných skládok, na nimi požadovanú frakciu.

 

Služby prevádzame mobilným drvičom dreva BANDIT BEAST2680 , ktorým spracovávame široký rozsah materiálov ako:

 

  • odpady pri spracovaní dreva z píliarskej výroby a drevospracujúceho  priemyslu
  • odpady z povrchového čistenia terénu, zostatky po ťažbe
  • stromy,guľatinu, konáre, kôru
  • slamu
  • telefónne stĺpy
  • železničné podvaly
  • drevené palety, drevené bedne a iné nepoužiteľné drevené obaly
  • stavebný drevený odpad

 

Najväčšou prednosťou drviča Bandit Beast je kvalita a jednorodosť koncového produktu. Rôzne voľby rezacích fréz, sít, možnosti regulácie rýchlosti podávacieho dopravníka a možnosť spracovávať aj materiál znečistený ľahkým kovom (magnetická hlava ), umožňuje veľmi výkonné spracovanie materiálu a široký rozsah parametrov materiálu na výstupe.