EU

https://europa.eu/

 

Vítame Vás na stránke firmy ARDOX s.r.o.

 

Naša firma sa zaoberá výkupom, opravou, výrobou a predajom drevených paliet od roku 2004.

V roku 2007 presunula svoju prevádzku do areálu bývalého Hydrostavu, pri vodnom diele Kráľová nad Váhom, kde v súčastnosti sústreďuje všetku svoju činnosť.

 

V roku 2008 sa začala zoberať spracovávaním dreveného odpadu (obaly z dreva, drevené bedne, poškodené palety, nepoužiteľné rezivo, zostatky po ťažbe dreva, odpad z píliarskej a drevárskej výroby a iný rôzny drevený odpad) drvením,kde výsledný produkt je drevná štiepka.

 

Významným mílnikom pre spoločnosť bol rok 2012 , kedy spločnosť zakupila novézariadenie na zhodnocovanie dreveného odpadu - veľkokapacitný mobilný drvič Bandit Beast 2680, ktorý používa pre svoje potreby, ale aj na zákazkové drvenie drevného odpaduvo vlastníctve a na skládkach objednávateľov.

 

Prioritou našej spoločnosti je kvalita tovaru, spokojnosť zákazníkov a dlhodobá spolupráca.

 

 

 

V oblasti nakladania s odpadmi máme

povolenie podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch (R3, R12, R13).

.